12 o' clock
why we get sick
why we get sick

Waarneming beïnvloed realiteit. Dat is quantum fysica en net omdat we niet bepaald alleen zijn op deze planeet, leven we allemaal in een realiteit die helemaal niet de onze is.

Op deze site zal er regelmatig gesproken worden over beïnvloeding van buitenaf...
Als we spreken over beïnvloeding roept dat meteen het beeld alsof de mens niet vrij zou zijn en dat is ook zo..
Wij als mens worden voortdurend beïnvloed en niet alleen door media, reklame, familie, vrienden, overheid, onderwijs, internet, vervuiling, de medemens e.d...
Er is immers nog veel meer aan de hand...

Er zijn 2 triljoen galaxies of melkwegstelsels in de zichtbare kosmos...
en al die galaxies samen bevatten meer sterren dan zandkorrels op de gehele aarde...
De uiteindelijke kosmos wordt bovendien 150 triljard keer groter geacht dan het zichtbare universum...

Laat die cijfers even doordringen...
Het volledige universum is groot... onvoorstelbaar groot zelfs...

Bekijk hier een interessant filmpje over de werkelijke grootte van het universum door op de foto te klikken

Het sterrenstelsel waar wij in leven, de Melkweg, bevat meer dan 100 miljard sterren met al minstens evenveel planeten..
Mathematisch is de kans dat wij als enig levend organisme in de ruimte leven eigenlijk onbestaande...
Bovendien is, wiskundig gezien, de kans dat wij de enige 'intelligente' beschaving zijn in onze melkweg slechts 1 op 60 miljard!
Zelfs als er maar 1 van elke miljoen sterren uit onze melkweg intelligent leven zou bevatten, dan zouden er maar liefst 200.000 technologisch ontwikkelde beschavingen bestaan en dat alleen in onze melkweg..

In 1961 schreef astroloog Frank Drake de beroemde Drake formule die het aantal intelligente beschavingen in een galaxie berekent.
Met intelligent leven bedoelt men beschavingen die in staat zijn radiosignalen uit te zenden zodat communicatie mogelijk wordt.
De formule bevat logischerwijze een aantal variabelen en afhankelijk van deze verschilt de uitkomst van de formule dan ook.
Veel geleerden hebben zich al over de formule gebogen en de uitkomsten variëren van 0 tot 15.000.
Het moet dus al ontzettend hard tegenzitten mocht er geen ander intelligent leven in onze Melkweg bestaan.. en dat is maar 1 van de 2 triljoen melkwegstelsels in het zichtbare universum.

De formule van Drake

N = R * x fp x ne x fl x fii x fc x L
N = Het aantal buitenaardse beschavingen in onze Melkweg wiens elektromagnetische emissies detecteerbaar zijn.
R* = gemiddeld aantal sterren dat per jaar in ons melkwegstelsel wordt gevormd (10 tot 40 per jaar)
fp = fractie van die sterren met planeten (wordt steeds meer geschat richting 100%)
ne = gemiddelde aantal Aarde-achtige planeten (in staat om leven te herbergen)
fl = fractie van die planeten, waar zich leven ontwikkelt
fi = fractie van die planeten, waar zich intelligent leven ontwikkelt
fc = fractie van die planeten, waar zich een technologie ontwikkelt (waaronder radiozenders)
L = gemiddelde levensduur van communicerende beschavingen in jaren.

Als er ander leven in ons universum is, heeft dat bepaalde gevolgen en die zijn voor ons erg belangrijk.
De quantumfysica heeft al lang bewezen dat bewustzijn realiteit creëert en dat enkel door het waarnemen van de werkelijkheid om ons heen die werkelijkheid ook verandert.
Een mooi voorbeeld daarvan is het 'double slit' experiment.
Het maakt eigenlijk niet uit wie of wat waarneemt.. Dat kan zelfs een machine zijn... (denken we daarbij maar aan de talloze bewakingscamera's de dag van vandaag)

Klik op de afbeelding hieronder om een filmpje te bekijken dat eenvoudig uitlegt wat het double slit experiment precies inhoud..

Waarneming beinvloedt de realiteit. Als er dus ergens één of andere buitenaardse beschaving de werkelijkheid waarneemt met hun grote alien-ogen, verandert die werkelijkheid ook... .. en stel je nu eens voor dat er bepaalde van die aliens de mens waarnemen...
dan zal de menselijke realiteit ook veranderen en afhankelijk van hoe ze ons waarnemen (met positieve of negatieve intenties) zal onze werkelijkheid in een positieve of negatieve zin veranderen en beïnvloed worden.

Zolang de mens wordt waargenomen (en als we de formule van Drake geloven, is daar een goeie kans toe) zal de mens nooit volledig zijn eigen werkelijkheid leven.
Onze werkelijkheid wordt verstoord...
Er zitten stoorfrequenties in de trilling van onze werkelijkheid en zolang de mens niet beseft dat ook hij de kracht heeft om volgens de wetten van de quantumfysica zijn werkelijkheid te wijzigen, is onze werkelijkheid niet de onze... ..
en dat is beïnvloeding...

Voor sommigen zal dit ver gezocht lijken al is het niet meer dan quantumfysica en logisch denken.. Bovendien worden we sowieso bekeken door elkaar, door onze vrienden, familie en iedereen op de straat...
maar voor wie dit pure nonsens vindt, zou ik nog iets verder willen gaan en vertellen over het ontstaan van ons universum.

Het wordt algemeen aangenomen dat ons universum is ontstaan door een 'Big Bang' of een reusachtige expansie (explosie is beter te visualiseren maar is eigenlijk een foutieve benoeming. Er is immers helemaal niks ontploft..) zo'n 13,7 miljard jaar geleden..
Het was niet zomaar een expansie.
Op dat welbewuste moment klapte een oneindig klein punt met een al even oneindige massa en hitte oftewel een singulariteit plots uit elkaar om vanuit dat oneindig kleine iets een universum te vormen waar wij de dag van vandaag zelfs het einde niet van kunnen zien en dat voor zover we het kunnen veronderstellen en bevatten 93 miljard lichtjaar in doormeter is..
En dan hebben we het enkel over het zichtbare universum want het niet zichtbare zou zo'n 150 triljard keer groter zijn...
Als we een beetje logisch denken, moeten we gewoon toegeven dat dit onmogelijk is.. of toch niet?

Met allerlei computermodellen is men er al in geslaagd terug te gaan in de tijd tot een fractie van een seconde net na de big bang vanaf het moment dat er leegte begon te ontstaan binnenin het nieuwe universum.. maar niemand maar dan ook niemand kan een simulatie maken of zelfs veronderstellen hoe het allemaal is begonnen. En dat is ook logisch want wetenschappelijk gezien kan het gewoon niet.

De volgorde en vereiste van een wetenschappelijke theorie is als volgt.
-Men begint met een theorie
-Men doet proefondervindelijke experimenten volgens deze theorie en als deze experimenten overeenkomen met hetgeen we waarnemen in de natuur of in de werkelijkheid dan wordt de theorie als waar aangenomen.
Wetenschap is de leer van het gezonde verstand. Er is geen autoriteit in de wetenschap.
Als een theorie bewijsbaar en overeen komt met wat we in de realiteit observeren, is ze waar..

Er is echter nog nooit een experiment uitgevoerd waarin men iets heel, heel klein heeft laten expanderen tot iets heel, heel groots dus wetenschappelijk klopt de big bang theorie niet.

Maar er is een andere theorie die het plotse ontstaan van het universum wel zou kunnen verklaren..
Voordat het universum als een big bang expandeerde, was er immers niks.
Tenminste daar wordt vanuit gegaan.. en vanuit niets iets creëren kan volgens de quantumfysica wel...
Het bewustzijn doet dat..
Consciousness creates reality...
Alleen een gedachte kan van niks iets maken dus moet het universum geschapen zijn vanuit een gedachte.. een bewustijn...

Was het God die het universum heeft bedacht?
Was het een alien-ras dat met puur bewustzijn en waarneming alle quantumdeeltjes van het toekomstige universum zo beinvloedde dat het ook echt begon te bestaan in een uitspatting van creatie, in een Big Bang van bewustzijnskracht?
Of was de Big Bang het moment waarop een computerprogramma begon te lopen en de simulatie waarin we leven vorm begon te nemen zoals bij het opstarten van een computer..
Deze simulatietheorie heeft ondertussen bij geleerden heel wat aanhangers gekregen...

Om te ontdekken wie van deze twee scheppers daadwerkelijk de creator van onze wereld is en/of de programmeur van het computerprogramma, moeten we ons afvragen waarom ze de moeite hebben genomen om iets zo fenomenaals en complex te creëren al dan niet met de hulp van een computer..
Dat doe je niet zomaar zonder reden..

Had God een reden?
Verveling?
Eenzaamheid?
Liefde voor de mens?
Dat is vrij onwaarschijnlijk vermits de mens nog niet bestond toen Hij aan de schepping begon en als Hij de mens schiep naar zijn gelijkenis neigt dat eerder naar narcisme..

Kan een alien-ras een reden hebben gehad om een kunstmatig universum te creëren?
Absoluut!
Er zijn tal van redenen te vinden..
Door een wereld te creëren, kunnen ze iets leren..
Naar ons kijken, kan hen feedback geven over bepaalde problemen die ze in hun eigen wereld niet kunnen oplossen..
Ook wij gebruiken computermodellen en simulaties om bepaalde zaken in onze wereld te begrijpen, op te lossen en te doorgronden..
Het kan hen om energie te doen zijn..
Wij als energetische wezens, kunstmatig of niet creëren energie en die energie kan afgetapt worden..
Emoties zijn energie en hoe slechter het met ons gaat, hoe meer emoties en dus hoe meer energie..
Bovendien observeert onze schepper sowieso zijn creatie en door naar ons te kijken, verandert onze werkelijkheid.
Hierbij wordt de mogelijkheid van God als schepper meteen uitgesloten want in zijn oneindige goedheid zou God door enkel te kijken onze werkelijkheid zo beinvloeden dat alle negatieviteit op deze wereld met één blik zou verdwijnen..

Wie een beetje logisch denkt, heeft het ondertussen begrepen..
De mensheid wordt beïnvloed.
De kans dat er naar ons wordt gekeken, is erg groot en afhankelijk van wie en met welke intentie wordt onze werkelijkheid al dan niet positief of negatief beïnvloed.. en zolang dit het geval is, leven we als mens in een realiteit die niet volledig de onze is..

Erik Tanghe

If you want to know the real truth of life